Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz
Uzun vadede değer yaratabilmek adına sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine dahil etmek
İnsanlarımız, ürünlerimiz ve gezegen için dengeli ve bütüncül bir yaklaşım sergilemek
Tüm paydaşlarla sürdürülebilir, şeffaf, adil ve işbirlikçi ilişkiler kurmak
Kurumsal iş hedeflerimize Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini (SKH) dahil etmek
Doğaya Saygı

Doğaya ve insana saygıyı esas kabul ediyor, çevre dostu üretimi, sürdürülebilirlik politikamızın en önemli parçası olarak görüyoruz. Üretim süreçlerinde ve ham madde tedariğinde gösterdiğimiz bu hassasiyetle, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir kılmanın yollarını arıyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Her adımımızda, gündem maddelerimizin en başına koyduğumuz sürdürülebilirlik anlayışımızı, tedarik zincirini yönetirken de esas kabul ediyoruz.

Tedarikçilerimizi aşağıda belirttiğimiz 3 ana performans ölçeğine göre değerlendiriyoruz.


Sürdürülebilirlik (sosyal uygunluk, çevresel uygunluk,  müşteri beklentilerini karşılayabilmeleri)
Kalite (kalite yönetim sistemi, ürün kalitesi termin / teslimat)
İş Ortaklığı (teknik yeterlilik, ürün ve süreç geliştirme, organizasyonel yeterlilik, işbirlikçi yaklaşım, maliyet yönetimi)

 

Bunun sonucunda da tedarikçilerimizi; "Conditional Supplier", "Selected Supplier", "Key Supplier" ve "Strategic Supplier” olarak sınıflandırıyoruz. Böylece tedarikçilerimizin gelişim alanlarını tespit ediyor, tedarikçilerimiz ile birlikte büyüyen ve gelişen bir şirket olma konusunda yol alıyoruz.

CoC
GPQ/RQS
Kalite
Çevre & Kimyasallar
Belgeler & Sertifikalar
Teslimat
Termin
İş Ortaklığı