Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz
Uzun vadede değer yaratabilmek adına sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerine dahil etmek
İnsanlarımız, ürünlerimiz ve gezegen için dengeli ve bütüncül bir yaklaşım sergilemek
Tüm paydaşlarla sürdürülebilir, şeffaf, adil ve işbirlikçi ilişkiler kurmak
Kurumsal iş hedeflerimize Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı (SKA) dahil etmek
Doğaya Saygı

Doğaya ve insana saygıyı esas kabul ediyor, çevre dostu üretimi, sürdürülebilirlik politikamızın en önemli parçası olarak görüyoruz. Üretim süreçlerinde ve ham madde tedariğinde gösterdiğimiz bu hassasiyetle, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir kılmanın yollarını arıyoruz.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri

Sürdürülebilirlik anlayışımızı, tedarik zincirini yönetirken de esas kabul ediyoruz. Tedarikçilerimizi aşağıda belirttiğimiz 3 ana performans ölçeğine göre değerlendiriyoruz:

Sürdürülebilirlik (sosyal uygunluk, çevresel uygunluk, proje yönetimi, müşteri beklentilerini karşılayabilme kapasitesi)
Kalite (kalite yönetim sistemi, ürün kalitesi, termin)
İş Ortaklığı (teknik yeterlilik, ürün ve süreç geliştirme, organizasyonel yeterlilik, işbirlikçi yaklaşım, maliyet yönetimi)

 

Bunun sonucunda da tedarikçilerimizi; "Koşullu Tedarikçi", "Yeterli Tedarikçi", "İyi Tedarikçi" ve "Stratejik Tedarikçi” olarak sınıflandırıyoruz. Böylece tedarikçilerimizin gelişim alanlarını tespit ediyor, tedarikçilerimiz ile birlikte büyüyen ve gelişen bir şirket olma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Sürdürülebilirlik
Kalite
İş Ortaklığı