Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamalarında Üniteks A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.