Dış Ticaret

Üniteks, 125 seneden fazladır sanayii ve ticaret alanında faaliyette bulunan Kadıoğlu A.Ş’nin bir iştiraki olarak 1990 yılında İzmir’de kurulmuştur. Başlıca faaliyet alanı tekstil olan firma, 2013 yılından bu yana Dış Ticaret Sermaye şirketi olarak da hizmet vermektedir.

En büyük sanayii kuruluşları arasında 2002 yılından bu yana yerini alan, 2013 yılında da en büyük 100 ihracatçı firma arasına giren ve 2020 yılında bu alanda 54. firma olan şirketimiz, sektör gözetmeksizin Türkiye’de faaliyet gösteren üretim ve ticaret firmalarının ihracatına aracılık etmekte ve bu konudaki uzman kadrosuyla firmaların KDV iade alacaklarını süresinde ve sorunsuz bir şekilde almalarını sağlamaktadır.

Firmaların kendi gerçekleştirdikleri ihracatlar ile ilgili vergi dairelerine yaptıkları iade taleplerinde; iade talebinin içerisine ihraç edilen malın imalat aşamasında kullanılan girdilerin KDV’leri ile ihracatla ilgili yapılan giderlerin payları girmektedir. Bununla birlikte iade edilecek KDV’nin tespitinde şirketler özellikle yapılan genel gider ve ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) KDV’leri konusunda vergi dairesi ile ihtilafa düşmektedirler. Bu da en iyi ihtimalle iade sürecini uzatmakta, çoğunlukla da iade talebinin düşürülmesine sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte böyle bir sorun yaşanmaması durumunda dahi iade edilecek KDV, ihraç konusu malın maliyetini oluşturan girdilerin KDV’si ile sınırlı kalmaktadır.

Üniteks Dış Ticaret aracılığı ile yapılan ihracatlarda ise;

İade alınacak KDV, direk olarak satış tutarına satılan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

İade alınacak KDV matrahına genel gider, ATİK ve kar marjının da KDV’si eklenmekte, alınacak KDV miktarı artmakta ve firma üzerinde kalan devir KDV yükü azalmaktadır.

İhracat işlemlerini kendileri yapan firmalar ihracat işlemleri için uzun süre alan bürokratik işlemlere ve bunlarla ilgili çeşitli maliyetlere katlanmaktadır.

Üniteks Dış Ticaret aracılığı ile ihracat yapan firmalar, yapmış oldukları satışlarla ilgili olarak yapılan ihracat işlemlerini kendileri yapmakla birlikte bütün bu işlemler sırasında Üniteks’in sahip olduğu “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi”nin avantajlarından yararlanmaktadırlar.

Bu belge ile yararlanılan avantajlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Basitleştirilmiş ATR kullanılabilmesi: Bu sayede ticaret odası onayı almaya gerek kalmamaktadır.

Şirket beyannamelerini kendi açabilmekte, mesaiye kalmak söz konusu olmamaktadır. Bu önemli bir gider avantajı yakalanmasını sağlamaktadır.

Beyanname tescil edilme zorunluluğunun ortadan kalkması: Gümrük müşavirlerinden ihracat ve ithalatta onaylanmış liste fiyatından % 25 indirim alınmaktadır.

Sistem mavi hattın tüm avantajlarını sağlamaktadır.

Üniteks Dış Ticaret, imalatçı firmalara talepleri halinde T.P.K.K. Kambiyo Mevzuatı, Gümrük Kanunu ve Türk Vergi Kanunları çerçevesinde Türk Eximbank, Bankalar ve Özel Finans Kurumları nezdinde ihracatın sağlıklı işleyebilmesi için teknik ve lojistik destek sağlamaktadır.

Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir.

Firmanızın ihracatlarına aracılık edilerek, KDV iadelerinizin YMM Raporu, teminat vb. işlemlerde katlanacağınız maliyetlerin çok altında alınması sağlanabilmektedir. Bahsi geçen süreler ihraç kayıtlı kaşe basıp mahsup talep etmeye gerek kalmayacak kadar kısa olsa da, talep edilmesi halinde ihraç kayıtlı satış imkanı da bulunmaktadır. DİİB belgesi kapsamında temin ederek, ihraç kayıtlı teslim ettiğiniz mamüllerin imalatında kullandığınız girdilere ilişkin KDV’yi iade talebinizden düşmek zorunda kalmayarak, iade tutarınızın tamamını alma imkanına kavuşmaktasınız.

Konu ile ilgili talep ve sorularınızı disticaret@uniteks.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Üniteks Dış Ticaret, imalatçı firmalara talepleri halinde T.P.K.K. Kambiyo Mevzuatı, Gümrük Kanunu ve Türk Vergi Kanunları çerçevesinde Türk Eximbank, Bankalar ve Özel Finans Kurumları nezdinde ihracatın sağlıklı işleyebilmesi için teknik ve lojistik destek sağlamaktadır.

Firmanıza ihracat uygulamaları, KDV ve dış ticaret finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, söz konusu alanlardaki mevzuat firmanız adına takip edilmektedir.

Firmanızın ihracatlarına aracılık edilerek, KDV iadelerinizin YMM Raporu, teminat vb. işlemlerde katlanacağınız maliyetlerin çok altında alınması sağlanabilmektedir. Bahsi geçen süreler ihraç kayıtlı kaşe basıp mahsup talep etmeye gerek kalmayacak kadar kısa olsa da, talep edilmesi halinde ihraç kayıtlı satış imkanı da bulunmaktadır. DİİB belgesi kapsamında temin ederek, ihraç kayıtlı teslim ettiğiniz mamüllerin imalatında kullandığınız girdilere ilişkin KDV’yi iade talebinizden düşmek zorunda kalmayarak, iade tutarınızın tamamını alma imkanına kavuşmaktasınız.

Konu ile ilgili talep ve sorularınızı disticaret@uniteks.com.tr adresine gönderebilirsiniz.